Publicerat den | Nyheter.

Inbjudan till Skogskväll i Lindesberg 18 april. Plats Stadshotellet.
Välkommen till en intressant kväll där vi avhandlar det ekonomiska läget samt tipsar om skogliga åtgärder. Säsongen för plantering närmar sig och röjning är alltid lika aktuellt. En prognos om virkesmarknaden för sommaren/hösten. Hur ser marknaden ut vid köp eller försäljning av skogsfastigheter kommer också att behandlas. Dessutom är det här med solcellsparker väldigt aktuellt. Vilka möjligheter finns? Och vad bör man tänka på.

PROGRAM Lindesberg den 18 april

 • 1730      Plockbuffét serveras Stadshotellet. Den övre våningen.
 • 1800     Ekonomi, inflation, räntor Handelsbanken Andreas Borgefors
 • 1845      Virkesmarknad, prognoser SKOGsam
 • 1900      Röjning, avverkning SKOGsam.
 • 1930      Kaffepaus Kaffe, te dryck serveras.
 • 2000     Marknaden för fastigheter. Skogs o Villamäklaren Anders Ekholm
 • 2030     Solcellsparker, möjligheter? Axel Nordmark, Ludvig o co.

Från 1730 serveras plockbuffét. Välkommen på en matbit innan vi kör igång.
Anmäl dig till Ingrid på SKOGsam 0582-200 01 eller ingrid@skogsam.se senast 13 april.
Vill du prata skog så finns våra skogsrådgivare på plats från 17:00


Anmäl timmer o sågbara sortiment till 1 april!
Värmen kommer snart och det är dags att anmäla det vinterhuggna virket. Från april kallas det sommaravverkat och då bör avverkat timmer in till sågverken inom 3 veckor från fällning.
Kom ihåg att anmäla till inköparen när vägen är farbar efter tjällossningen.
Beställ vältlappar! På mindre travar minst 2 lappar.

SKOGsams SORTIMENT HÖJER VÄRDET PÅ DIN SKOG

 • SKOGsam-ved Alla sortiment i en trave. Kommande sortiment.
 • Grankubb 12 cm + Till sågning av reglar.
 • Tallkubb 12 cm+ Reglar m.m.
 • Gran-/Talltimmer Specialapterat till högt marknadspris.
 • Möbelkubb Tall klentimmer. Flera längder
 • Grovgran 36 cm+ Längd 4,90 m. Rakt o friskt.
 • Sliper finsk Längd 2,75 m . 26 cm+ i topp. Bra med kort sortiment i tallskogen.
 • Grovtall Speciallängder till goda specialpriser
 • Björktimmer 18 cm+, Längd 3,0 meter. Lämpliga till sågning
 • Ektimmer Höga priser. Fäll och kvista så hjälper vi dig aptera!

Kantzoner viktiga för arter och barkborrens fiender
Kantzoner mot bäckar o sjöar skapar möjligheter för de insekter arter vi behöver
för att de ska överleva. Barkborrens fiender trivs i gamla döda granar. Fjärilar,
insekter, fåglar behöver zonerna o bidrager till en viktig mångfald

HA KOLL PÅ BARKBORREN FRÅN MAJ, då nästa svärmning kommer!
Ta kontakt med din skogliga rådgivare för dialog om vad och när åtgärder ska göras. Vi ser att biobränslen är efterfrågade så även den sämre kvalitén har fått bättre värden. Som alltid ger skogsgymmet dig bra träning. Så gå också ut o röj för fulla muggar!

SKÖT OM DINA SKOGSBILVÄGAR!
Sladda o lägg på grus innan tunga transporterna ska i gång. För att kunna bruka skogen behövs det mer skogsbilvägar. Lämpligt att tänka på om du har stora virkesförråd. Att få ner skotningsavståndet höjer ekonomin. Är skogen tillgänglig så blir det lättare att ta hand om allt från gallring till vindfällen. Stor nytta vid kommande jakter, röjning, utflykter m.m.
Bredden på vägen ska vara minst 4 meter. Se till att ha bra med avvattnande diken.

Beställ skogsbruksplan! – få kännedom om din skog.
För aktiv skogsskötsel är det värdefullt med en skogsbruksplan där åtgärder, volymer m.m finns registrerat. Planen behövs också vid försäljning och generationsskiften Med aktuell plan kan vi värdera din fastighet samt se vilken ekonomi fastigheten kan skapa de närmaste åren. Du får en proffsig grön plan med en inplastad bra fältkarta. Välkommen med förfrågningar


Vi på SKOGsam satsar på långsiktiga kontakter.
Det finns leverantörer som haft leveranser i 50 år och mer till oss. Så vi önskar naturligtvis att vi är den du ringer först när nästa åtgärd ska göras.
Vi kommer att fortsätta med skogsdagar o bussresor i höst.
Kom gärna med idéer o förslag till dessa dagar!

Du hittar oss här