Publicerat den | Nyheter.

 Bäste skogsägare! 

Efter en vinter med god efterfrågan på virke så närmar sig våren, visst är det härligt! Varför inte ta en promenad i det fina väder som kommer och se efter hur skogen mår? Vi bistår dig med råd och tips för att få en bra utveckling av ditt skogsägande.

 Har du fått vindfällen, eller angrepp av borre? Aptera så här! 

Tall- och Grantimmer 

Dim 18 cm+, Hugg längderna 37, 43, 49 och 55 dm! 

Vid mindre huggningar under 40 fub kan du gå ner till 15 cm i topp u bark.
Tall och gran lägges i separata vältor. Inga torrträd o krökar lägges i timret. 

Andra sortiment

 Sort  Diameter      Längd  Anm 
GRANKUBB  12-18 cm  3,10 m  Raka, friska utan röta 
TÄNDSTICSVIRKE  24 cm+  3,10 m  Max 5 cm centrumröta i roten. 
GROVSTOCK  36 cm+  4,90 m  Tall+gran. Raka, friska. 
STAMBLOCK  25 cm+  Av tall. Skall utsynas
på rot. Ring o beställ! 

 

 GALLRING 

Med nuvarande kraftigt höjda massavedspriser är det bra läge att gallra. Gallringsbehov inträder
innan grönkronan blivit för liten. Tall och björk är ljuskrävande och bör gallras vid 25 år.
Gran normalt vid 30 års ålder. Tallkronan bör täcka 40-50% av stamlängden. Grankronan bör täcka som minst 60% av stamlängden. I ungskog krymper kronan fort. Vår nya gallringsgrupp från Boda har nu kommit i gång i Östernärke. Övriga grupper i gång i länets övriga områden. 

 AVVERKNING TIMMERSKOG, Fortsatt bra läge! 

GRAN: Avverka bestånd med barkborre i! Grantimmer, Grovgran o kubb ger bra värden.
Exporten av sågat virke utgör cirka 75% av det totala sågade, så mycket exporteras.
Sågarna går för fullt. Tänk på att anmäla! Det tar 6 veckor hos Skogsstyrelsen. 

TALL: Förutom talltimmer ger våra specialsortiment som Möbelkubb
och grovstock goda värden. Börjar plantorna under frötallarna gå upp i knähöjd?
Då är det dags att avveckla tallen och låta plantorna ta vid. 

LÖV: De kraftigt höjda priserna på massaved av björk och asp innebär ett gynnsamt läge
för avverkningar av löv. Det kan vara slutavverkning såväl som gallring av lövbestånden.
Kom ihåg att löv över 30 år bör gallras vart 5:e år. 

EK: Stora värden finns i ekskogen. Vi bistår med aptering och hjälp att få ut de fina
stockar som Diamanstock, Blockstock ger. Dessa ska vara över 30 cm diameter och
av bättre kvalitét. Fäll och kvista ekarna väl! Så kommer jag ut och apterar.
Det blir tjusiga produkter i form av ekplank eller ekparkett som alltid står sig. 

Har du behov av röjning? 

Våra röjarlag hjälper dig komma i kapp med denna viktiga åtgärd.
I både barr- och lövbestånd. Slå en signal för träff och genomgång! 

Beställ plantor till våren. 

I stället för att få gräsiga hyggen. Sätt i plantor tidigt! Sly tar fort över.
Vi har plantor av gran, tall och lärk av täckrot. Även barrot. Dags att beställa. 

Sälja, köpa eller generationsskifta fastighet. 

Vi kan hjälpa dig med värdering, ny skogsbruksplan, marknadsföring och försäljning.
Vår man Anders står till förfogande med goda råd och tips. Allt från skatteberäkning till
marknadsföring och skrivande av köpebrev.
Vi är ett bra alternativ till de stora o dyra Mäklar-firmorna. Välkommen med frågor. 

VÅRTRÄFF KUMLA 23-24 MARS, Mellan 0900-1700. 

Kom o besök oss så får vi prata skog och ta en god kopp kaffe.
Vi finns på samma plats som tidigare vid Värmdal traktorcenter.
Passa på att under dagarna beställa en skogsbruksplan!
Kolla vid vilken tid våra skogliga rådgivare är på plats dessa dagar! 

Hjärtligt välkomna! 

Välkommen Markus Karlsson som ny skogvaktare till norra regionen!

Markus är skogsägare, lantbrukare och driver idag också entreprenadfirma med maskiner
för avverkning, dikesrensning m m. Markus kommer hjälpa oss på Skogsam på deltid.
Markus nås på 070-601 01 68. 

 

 

 

 

 

Vi på SKOGsam
Klicka på bilden för större bild (PDF)