Karta för SKOGsams verksamhetsområde
Besöksadress
Hagen Ålsta
69492 Hallsberg
Telefon
0582-200 01

Fax
0582-200 83

E-mail
info@skogsam.se
Stig Åberg

Stig Åberg

Har hand om industriavtal samt skoglig rådgivning och virkesköp inom områdena Sydnärke, Östergötland och Sörmland.

Telefon: 0582-200 01 ,
070-250 60 00

E-post: stig@skogsam.se

Ingrid Åberg

Ingrid ansvarar för administrationen på företaget. Detta avser virkesavräkning, fakturering, frakter mm.

Telefon: 0582-200 01
E-post: ingrid@skogsam.se
Pär Thunqvist

Pär Thunqvist

Har hand om skoglig rådgivning och virkesköp i Sydnärke och Östergötland.

Telefon: 0582-200 01 ,
070-669 69 62

E-post: par@skogsam.se
Dag-Henrik Larsson

Dag-Henrik Larsson

Har hand om skoglig rådgvining och virkesköp på östra distriktet, vilket omfattar Örebro-, Arboga-, Köping och Kungsörs kommuner.

Telefon: 0582-200 01 ,
070-250 90 00

E-post: dag-henrik@skogsam.se
Lars Einarsson

Lars Einarsson

Har hand om skoglig rådgivning och virkesköp på norra distriktet, vilket omfattar Karlskoga, Nora och Hällefors kommuner.

Telefon: 0582-200 01 ,
070-250 00 40

E-post: lars@skogsam.se
Erik Halvarsson SKOGsam Tel 070 250 60 45

Erik Halvarsson

Har hand om skoglig rådgivning, virkesköp, förvaltning m m. Finns i området norra örebro.

Telefon: ,
070-250 60 45

E-post: erik.halvarsson@skogsam.se

Magnus Karlsson

Har hand om skoglig rådgivning, virkesköp, förvaltning m m. Finns i området norra örebro.

Telefon: ,
070-250 00 80

E-post: magnus@skogsam.se
Erik Ståhl

Erik Ståhl

Har hand om skoglig rådgivning och virkesköp på norra distriktet som omfattar Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Telefon: 0582-200 01 ,
070-213 03 06

E-post: erikrstahl@gmail.com
Dan Öhman SKOGsam

Dan Öhman

Dan jobbar i Sörmland och Östergötland. Kommer även uppe i syd-östra Västmanland. Dan är utbildad jägmästare och har gedigen skogserfarenhet!

Telefon: 070-250 00 60
E-post: dan@skogsam.se

Joel P Åberg

Har hand om logistik och övrig administration.

Telefon: 0768081899
E-post: joel[a]skogsam.se