Vi gör din skogsbruksplan med högre kvalitét och till priser som tål att jämföras!

SkogsbruksplanMed SKOGsams gröna plan får du ett värdefullt verktyg i planeringen av skogsskötseln. Den ger samlad kunskap om produktion och värden på din fastighet. En skogsbruksplan underlättar även kontakten med entreprenörer och bäddar också för bättre kvalitet på genomförda åtgärder i och med att det finns bra kartunderlag.

Ajourhållning av plan

Man brukar rekommendera att göra en ny skogsbruksplan vart tionde år. Men däremellan går det givetvis att uppdatera den befintliga planen allteftersom åtgärder utförs i skogen. På så vis har man alltid en aktuell plan. Ta kontakt med oss i samband med en åtgärd så ordnar vi med att uppdatera din plan.

Skogsbruksplanen flyttar till mobilen

Om du har en ”smart- telefon” eller en surfplatta så kan vi hjälpa dig med att få in skogsbruksplanen även i den. På så vis kan du, givet att du har en enhet med GPS som idag finns i de flesta mobiler, navigera direkt i din plan när du är ute i skogen. Det ger en ny dimension till planen och när du är i skogen ser du direkt i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även få fram vad planläggaren har för data kring var avdelning.

Skogsbruksplanen på din surfplatta eller smartphone

Värdering

Ska du sälja, köpa eller överlåta fastigheten? Vilka värden kan jag ta ur skogen? Hur går jag tillväga? Vi hjälper dig med värdering, planering, finansiering och mäkleriråd.