Trädstam

Att sälja virke till SKOGsam är tryggt och säkert. Vi strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar vad det gäller kvalité i såväl avverkningar och övrig skogsskötsel som kommunikation.

En åtgärd i skogen börjar med en skogspromenad då Du som markägare tillsammans med skogsförvaltaren går igenom de aktuella bestånden och tittar på vad du har för målsättningar med respektive bestånd och vad som kan behöva göras.


Specialsortiment

Höjer värdet på Din skog!

CIMG2243

Rätt aptering av din skog gör att ekonomin vid såväl slutavverkning som gallring förbättras.

SKOGsam har kontakt med många industrier som köper olika sortiment och våra inköpare är specialister på att sy ihop en portfölj av sortiment som passar till just Din skog.

 

Ta kontakt med din skogsförvaltare för mer information angående specialsortiment, t ex mätningsbestämmelser och prisuppgifter.

Kontakta oss…

De specialsortiment vi tar ut är bl a:

Barr:

  • Stamblock
  • Grankubb
  • Vänerblock
  • Sliper
  • Stolpar
  • Möbelkubb

Löv:

  • Björktimmer
  • Ektimmer
  • Asktimmer
  • Tändsticksvirke
CIMG2423

Förvaltning

Har Du för lite tid?

Andra åtagande och prioriteringar som gör att du inte hinner med det skogliga?

Vill du kunna slappna av med vetskapen om att din skog sköts enligt konstens alla regler och utvecklas optimalt?

Oavsett din situation så kan du ta hjälp av SKOGsam för förvaltning av Din skogsfastighet. Med en skogsbruksplan som vi är överens om och en tät dialog går vi genom ett upplägg som passar Dig och Din fastighet.

Ett bra upplägg är att Din skogsförvaltare tar kontakt några gånger per år och diskuterar vad som bör göras, vilket är enkelt med en skogsbruksplan i botten, vad det kan kosta och tillsammans med dig stämmer av vad som ska göras.

På så vis utvecklas skogen optimalt i och med att den blir röjd, gallrad, markberedd och planterad vid rätt tid.

 

Entreprenörer

Vi har maskingrupper för både slutavverkning och gallring och även manuella resurser.

Magnus Olsson och Håkan Axelsson