Vill du också ha personlig kontakt med service i fokus?

Som leverantör till SKOGsam får du en egen skogsförvaltare, en kontaktperson med god utbildning och stor erfarenhet av skogsskötsel.

Vi hjälper dig med allt som rör skogen:

Ta kontakt med SKOGsam

SKOGsam tall Gran SKOGsam