Trädstam

Att sälja virke till SKOGsam är tryggt och säkert. Vi strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar vad det gäller kvalité i såväl avverkningar och övrig skogsskötsel som kommunikation.

En åtgärd i skogen börjar med en skogspromenad då Du som markägare tillsammans med skogsförvaltaren går igenom de aktuella bestånden och tittar på vad du har för målsättningar med respektive bestånd och vad som kan behöva göras.


Specialsortiment

Höjer värdet på Din skog!

CIMG2243

Rätt aptering av din skog gör att ekonomin vid såväl slutavverkning som gallring förbättras.

SKOGsam har kontakt med många industrier som köper olika sortiment och våra inköpare är specialister på att sy ihop en portfölj av sortiment som passar till just Din skog.

 

Ta kontakt med din skogsförvaltare för mer information angående specialsortiment, t ex mätningsbestämmelser och prisuppgifter.

Kontakta oss…

De specialsortiment vi tar ut är bl a:

Barr:

 • Dalakubb
 • Grankubb
 • Vänerblock
 • Sliper
 • Stolpar
 • Möbelkubb
 • SKOGsam-massaved

Löv:

 • Tumstockvirke
 • Björktimmer
 • Ektimmer
 • Asktimmer
 • Tändsticksvirke
CIMG2423

Entreprenörer

Vi har maskingrupper för både slutavverkning och gallring och även manuella resurser.

Magnus Olsson och Håkan Axelsson


  Certifiering

  SKOGsam är certifierad och vi kan också certifiera Din fastighet. Certifiering av Din fastighet innebär att du får mer betalt för ditt virke.  Ta kontakt med oss för att få veta mer.
  Kontakta oss…

  För mer information angående certifiering samt miljöhänsyn se denna artikel på Kunskapdirekt:
  http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Naturhansyn/Certifiering/