Trädstam

Att sälja virke till SKOGsam är tryggt och säkert. Vi strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar vad det gäller kvalité i såväl avverkningar och övrig skogsskötsel som kommunikation.

En åtgärd i skogen börjar med en skogspromenad då Du som markägare tillsammans med skogsförvaltaren går igenom de aktuella bestånden och tittar på vad du har för målsättningar med respektive bestånd och vad som kan behöva göras.


Specialsortiment

Höjer värdet på Din skog!

CIMG2243

Rätt aptering av din skog gör att ekonomin vid såväl slutavverkning som gallring förbättras.

SKOGsam har kontakt med många industrier som köper olika sortiment och våra inköpare är specialister på att sy ihop en portfölj av sortiment som passar till just Din skog.

 

Ta kontakt med din skogsförvaltare för mer information angående specialsortiment, t ex mätningsbestämmelser och prisuppgifter.

Kontakta oss…

De specialsortiment vi tar ut är bl a:

Barr:

 • Dalakubb
 • Grankubb
 • Vänerblock
 • Sliper
 • Stolpar
 • Möbelkubb
 • SKOGsam-massaved

Löv:

 • Tumstockvirke
 • Björktimmer
 • Ektimmer
 • Asktimmer
 • Tändsticksvirke
CIMG2423

Entreprenörer

Vi har maskingrupper för både slutavverkning och gallring och även manuella resurser.

Magnus Olsson och Håkan Axelsson


  Miljöpolicy för SKOGsam AB

  SKOGsam AB skall som hanterare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

  Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™´s och FSC®’s -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks.

  Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

  Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

  Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.


  Certifiering

  SKOGsam är certifierad enligt PEFC™ och FSC® och vi kan också certifiera Din fastighet. Certifiering av Din fastighet innebär att du får mer betalt för ditt virke.  Ta kontakt med oss för att få veta mer.
  Kontakta oss…


  Vi är gruppcertifierade inom följande:

  Spårbarhetsparaply PEFC™:

  2018-skm-pefc-219
  PEFC™ hemsida »

  Spårbarhetsparaply FSC®:

  dnv-coc-001517, DNV-CW-001517-svenska
  FSC® hemsida »

  ISO 14001

  iso-14001-2015