Köper ditt virke – vårdar din skog

Skogsam köper alla virkessortiment samt utför röjningar, gallringar och slutavverkningar.

Personligt ansvar präglar Skogsam AB sedan företagets start 1935 och det är grunden för vårt arbete. Våra drygt 1000 skogsägare finns i Västmanland, Värmland, Närke, Sörmland och Östergötland. Vid frågor gällande skog besöker vi dig och går igenom fastighetens praktiska och ekonomiska vilkor. Vi ger förslag till åtgärder som gagnar fastighetens ekonomiska resultat.