Skogsbruk i ett förändrat klimat

Fortfarande finns platser kvar till att deltaga på Skogsdag med tema ”Skogsbruk i ett förändrat klimat” vid Brevens bruk.

Anmälan till Ingrid på kontoret: 0582 – 200 01

Ur inbjudan:

Vi går mot ett varmare och blötare klimat. Kommande klimatförändringar förväntas leda till en ökning av medeltemperaturen med ca två grader. Vi måste förbereda oss på förhöjd skaderisk och sämre bärighet. Men samtidigt leder detta till en ökad produktion i våra skogar.

Hur tar vi vara på detta på bästa sätt?

Denna fråga vill vi diskutera med er skogsägare på två skogsträffar under våren.