Förvaltningsplan

Har Du för lite tid?

Andra åtagande och prioriteringar som gör att du inte hinner med det skogliga?

Vill du kunna slappna av med vetskapen om att din skog sköts enligt konstens alla regler och utvecklas optimalt?

Oavsett din situation så kan du ta hjälp av SKOGsam för förvaltning av Din skogsfastighet. Med en skogsbruksplan som vi är överens om och en tät dialog går vi genom ett upplägg som passar Dig och Din fastighet.

Ett bra upplägg är att Din skogsförvaltare tar kontakt några gånger per år och diskuterar vad som bör göras, vilket är enkelt med en skogsbruksplan i botten, vad det kan kosta och tillsammans med dig stämmer av vad som ska göras.

På så vis utvecklas skogen optimalt i och med att den blir röjd, gallrad, markberedd och planterad vid rätt tid.