SKOGsam är ett väletablerat skogsföretag som verkar i Örebro och angränsande län.

Skogsam har under 2000-talet växt och jobbar idag tillsammans med ca 1 000 skogsägare, levererar råvara till ett 30-tal industrier och sysselsätter ca: 50 personer allt som allt. Skogsam verkar huvudsakligen i Örebro och angränsande län. Vår idé är att ge skogsägaren bästa möjliga service samtidigt som vi har roligt på jobbet!

Vi söker nu ytterligare virkesköpare
till verksamheten.

Som virkesköpare på Skogsam ansvarar du för en bred verksamhet i nära kontakt med våra skogsägare. Virkesköparen är skogsägarens ”personliga” skogvaktare vilket innebär rådgivning kring skogsbrukets alla förekommande åtgärder. Du arbetar nära ”dina” leverantörer för att tillsammans med dem utveckla deras skogsägande.

Virkesköparen har utöver virkesköp ansvar för planering och genomförande av alla skogliga åtgärder på de egna objekten, från plantering till föryngringsavverkning. Du kommer arbetsleda dina entreprenörer och samverka med de åkerier som kör på dina objekt.

Föra att trivas i rollen som Virkesköpare är det viktigt att ha ett starkt eget driv, att vara road av affärer och ta ansvar i en resultatinriktad verksamhet. Du är kommunikativ och gillar att ha en aktiv dialog med såväl befintliga som potentiella kunder. Du kommer att jobba självständigt men samtidigt i samverkan med alla i ”Team SKOGsam”! Viktigt att ge skogsägaren bästa möjliga service och att ha roligt på jobbet.

Skogsams kontor ligger i Hallsberg men de flesta utgår från det egna hemmet.

För mer information, kontakta Stig Åberg tfn. 070-250 60 00
eller Joel Åberg tfn. 070-808 18 99

Skicka din intresseanmälan till info@skogsam.se