Täckrot

Publicerat den | Nyheter.

Barrot 20-40. Passande bördiga marker och hjälpplantering.
Täckrot gran 15-30. Passar markberedda områden och normalgoda marker.
Hybridlärk: Passar marker med rörligt vatten.
Välkommen med beställning redan nu.