Leverantörsinformation Mars 2024

| Nyheter.

 Virkesmarknaden kännetecknas av nedåtgående resultat för sågverken, samtidigt som timmerpriserna ökar p.g.a mindre utbud. Den blöta säsongen spelar härvid en stor roll. Vi ser för perioden mars-juni fortsatt höga prisnivåer på samtliga sortiment. En höjd andel gallring ger mer massaved men mindre med timmer. Nu läge att tänka på plantering, röjning och anmälan av avverkningar. … Läs mer »

Leverantörsinformation Januari 2024

| Nyheter.

Tack för ett bra samarbete under det gångna året. 2023 är året med de största svängningarna i väderleken från brandrisk till skyfall som vi upplevt. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med dig under 2024. Ett år som börjar med rekordhöga virkespriser och god efterfrågan på alla sortiment. Nya o högre priser från… Läs mer »

Leverantörsinformation November 2023

| Nyheter.

Välkommen till Skogs- och Ved-dag. Den 10 november i Kumla! Plats: John Deere, Värmdal traktorservice heter numera Green Deer, Start: 09:00 Skog, ved och virkesmarknad på programmet. Kom och prata skog! Vi finns där 09-16. Kaffe och korv serveras. Aktuellt från verksamhetsområdet: Hösten har startat utmanande för oss inom hela området, då regnen begränsat avverkningarna… Läs mer »

Leverantörsinformation September 2023

| Nyheter.

Säsongen har rullat i gång. Stor efterfrågan på alla sortiment. Virkespriserna på höga nivåer då brist råder. Beror på kriget och att inget virke kommer öster ifrån. Har du mogen skog så är det ett ypperligt tillfälle nu med timmeravverkningar. Gäller både tall- o grantimmer samt kubbsortiment. Även höga priser på massaved o brännved. Vi… Läs mer »

Leverantörsinformation Juni 2023

| Nyheter.

Granbarkborren svärmar nu när temperaturen når 18 grader. Stora mängder borrar har man sett i fällorna bl.a i södra Örebro län, Kungsör, Västerås, Sörmland där mätning sker. Svealand är hårdast drabbat. Mindre problem i Götaland och Norrland. Vi har sedan 2018 och fram till nu det värsta utbrottet i Sveriges historia. Granbarkborren letar efter stressade… Läs mer »

Leverantörsinformation Januari 2023

| Nyheter.

Fortsatt råder riktigt höga virkespriser på timmer, massaved och brännved. Produktionen vid sågverk o massabruk rullar på i hög takt så det behöver fyllas på successivt med massaved och timmer. De nivåer vi har nu ligger över tidigare års priser. Även trevligt att lövbestånden fått kraftigt höjda priser. Se över dina bestånd av tall, gran,… Läs mer »

Leverantörsinformation November 2022

| Nyheter.

Avverkningarna rullar på för fullt. Behovet av sågtimmer, massaved o brännved är god. Från januari och framåt våren märker sågverken en viss minskning i efterfrågan. I dagsläget är det just nu viss brist på sågtimmer hos en del av sågverken. Lagren av massaved är små och på löv råder det brist. Värmeverken har haft en… Läs mer »

Leverantörsinformation Augusti 2022

| Nyheter.

Den gångna säsongen kännetecknas av stora angrepp av barkborre, dessutom ett par stormar med vindfällen som följd. Sedan kom blötsnön med stora skador i ungskogarna. Våra 13 avverkningsgrupper har varit fullt sysselsatta med dessa arbeten. Storleken på huggningarna har ökat och avverkningar på över 1000 fub per objekt är numera normalt då mer av den… Läs mer »

Leverantörsinformation Maj 2022

| Nyheter.

Vindfällen och snöbrott Skogen har varit mycket utsatt i år med vindfällen, angrepp av barkborre samt lokalt stora snöbrottsskador från snöovädret i april. Resurserna på SKOGsam går nu på högvarv för att hinna hjälpa så många som möjligt med maskinresurser. Jobbigast blir det med snöbrotten i fram för allt ungskog av gran runt 30 års… Läs mer »

Leverantörsinformation Mars 2022

| Nyheter.

Bäste skogsägare och leverantör! Avverkningarna fortgår med hög fart på SKOGsam tills tjällossningen kommer. Vi har haft några stormar som orsakat vindfällen. Vi ser också stora angrepp av barkborre. Fokusera på att hugga upp vindfällen samt avverka angripen skog. Vindfällen är det borren gillar bäst och även enstaka orsakar spridning av nya borrar. Barkborren är… Läs mer »

Leverantörsinformation December 2021

| Nyheter.

Hallsberg 2021-12-13 Bäste Skogsägare! Stort intresse för avverkningar. Det stora utbudet på huggningar beror på granbarkborrens framfart och förbättrade virkespriser. Ungefär 75% är gran, 20% tall o resten löv i huggningarna. Efterfrågan finns på både gran och talltimmer. Marknaden för sågverken har mattats av och vissa begränsningar i produktionen planeras. Ökad andel kubbsortiment av gran och… Läs mer »

Leverantörsinformation Augusti 2021

| Nyheter.

Till våra skogsleverantörer Ja då är nya säsongens avverkningar i gång med full fart på alla maskiner. Året som har gått har varit intensivt med avverkning av mycket granbarkborreskog. Volymerna ökade för SKOGsams del med glädjande 15% över budget 20/21. När vi nu går in i 21/22 så ser vi ytterligare en ökning då intresset… Läs mer »

Leverantörsinformation April 2021

| Nyheter.

Anmäl nu! Ditt vinteravverkade timmer. Värmen börjar komma så det är dags att anmäla vinterns huggning. Beställ vältlappar samtidigt och meddela oss när vägarna öppnar för tung trafik igen!Timmer och kubb är värdefulla sortiment som bör in till sågverken innan insektsskador och blånad angriper virket. Från april gäller leverans 3 veckor efter avverkning. Röjning i… Läs mer »

Leverantörsinformation Februari 2021

| Nyheter.

Högtryck i skogen. (Med höjda timmerpriser från 1 februari) Det kalla februarivädret medför högtryck på avverkningarna. Kom ihåg att snöploga o sanda vägarna så bilarna kommer fram. Transportakten är nu hög och c:a 150 lass fraktas per vecka. Väderleken påverkar naturligtvis hur mycket som kan avverkas/hämtas. Efterfrågan bra på alla sågbara sortiment som Grantimmer, Talltimmer,… Läs mer »

Leverantörsinformation December 2020

| Nyheter.

Bäste skogsägare! Då börjar året gå mot sitt slut efter en intensiv höst med avverkningar i granbarkborre-skogar. Efterfrågan ökar på alla sågbara sortiment som Grantimmer, Talltimmer, Möbelkubb, Dalakubb, Stamblock, Stolpar , Vänerblock, Asptimmer, Björktimmer, Grovtall. Fortsatt stora överskott på massaved men samtidigt visst underskott på timmer. Nerläggning av pappersbruk som gör tidningspapper av granmassaved fortgår…. Läs mer »

Leverantörsinformation Oktober 2020

| Nyheter.

Tyvärr blir det ingen bussresa i år p.g.a viruset. Lite synd då vi haft dessa utflykter från 1980 talet fram tills nu med stor uppslutning. Vi får satsa på nästa år i stället Läget på virkesmarknaden Avverkningarna pågår för fullt i bestånd med granbarkborre. Det innebär att stora mängder grantimmer, grankubb, torrtimmer, massaved och brännved… Läs mer »

Leverantörsinformation Juli 2020

| Nyheter.

Läget på virkesmarknaden För de svenska sågverken slutade kvartal 2 bättre än väntat, efter Corona- utbredningen i kvartal 1 som innebar stora neddragningar och stopp i utlastningarna. Sågverken som säljer på hemmamarknaden har haft en hög försäljning då många av medborgarna varit hemma o snickrat på sina hus. Detta har gynnat byggvaruhusen som haft den… Läs mer »

Leverantörsinformation April 2020

| Nyheter.

Fokus i dessa tider ligger på att avverka barkborreangripen skog. Torra granar över 1 år gamla som inte längre är insektsfarliga bör i stor grad lämnas. Det viktiga är att jobba efter sök- och plockmetoden. Hugg angripna granar från i höstas med mycket bark kvar samt ta med ännu levande granar som blir angripna! Friska… Läs mer »

Coronavirus

| Nyheter.

Vi på SKOGsam följer myndigheternas riktlinjer när det gäller coronaviruset. För allas säkerhet rengör vi händerna före alla kundbesök, tar inte i hand och håller säkerhetsavstånd och träffas helst utomhus. Våra Interna möten sker via videolänk. Tillhör du en riskgrupp sköter vi kontakten via telefon eller mail i första hand. Tillhör du en riskgrupp och… Läs mer »