Leverantörsinformation April 2021

| Nyheter.

Anmäl nu! Ditt vinteravverkade timmer. Värmen börjar komma så det är dags att anmäla vinterns huggning. Beställ vältlappar samtidigt och meddela oss när vägarna öppnar för tung trafik igen!Timmer och kubb är värdefulla sortiment som bör in till sågverken innan insektsskador och blånad angriper virket. Från april gäller leverans 3 veckor efter avverkning. Röjning i… Läs mer »

Leverantörsinformation Februari 2021

| Nyheter.

Högtryck i skogen. (Med höjda timmerpriser från 1 februari) Det kalla februarivädret medför högtryck på avverkningarna. Kom ihåg att snöploga o sanda vägarna så bilarna kommer fram. Transportakten är nu hög och c:a 150 lass fraktas per vecka. Väderleken påverkar naturligtvis hur mycket som kan avverkas/hämtas. Efterfrågan bra på alla sågbara sortiment som Grantimmer, Talltimmer,… Läs mer »

Leverantörsinformation December 2020

| Nyheter.

Bäste skogsägare! Då börjar året gå mot sitt slut efter en intensiv höst med avverkningar i granbarkborre-skogar. Efterfrågan ökar på alla sågbara sortiment som Grantimmer, Talltimmer, Möbelkubb, Dalakubb, Stamblock, Stolpar , Vänerblock, Asptimmer, Björktimmer, Grovtall. Fortsatt stora överskott på massaved men samtidigt visst underskott på timmer. Nerläggning av pappersbruk som gör tidningspapper av granmassaved fortgår…. Läs mer »

Leverantörsinformation Oktober 2020

| Nyheter.

Tyvärr blir det ingen bussresa i år p.g.a viruset. Lite synd då vi haft dessa utflykter från 1980 talet fram tills nu med stor uppslutning. Vi får satsa på nästa år i stället Läget på virkesmarknaden Avverkningarna pågår för fullt i bestånd med granbarkborre. Det innebär att stora mängder grantimmer, grankubb, torrtimmer, massaved och brännved… Läs mer »

Leverantörsinformation Juli 2020

| Nyheter.

Läget på virkesmarknaden För de svenska sågverken slutade kvartal 2 bättre än väntat, efter Corona- utbredningen i kvartal 1 som innebar stora neddragningar och stopp i utlastningarna. Sågverken som säljer på hemmamarknaden har haft en hög försäljning då många av medborgarna varit hemma o snickrat på sina hus. Detta har gynnat byggvaruhusen som haft den… Läs mer »

Leverantörsinformation April 2020

| Nyheter.

Fokus i dessa tider ligger på att avverka barkborreangripen skog. Torra granar över 1 år gamla som inte längre är insektsfarliga bör i stor grad lämnas. Det viktiga är att jobba efter sök- och plockmetoden. Hugg angripna granar från i höstas med mycket bark kvar samt ta med ännu levande granar som blir angripna! Friska… Läs mer »

Coronavirus

| Nyheter.

Vi på SKOGsam följer myndigheternas riktlinjer när det gäller coronaviruset. För allas säkerhet rengör vi händerna före alla kundbesök, tar inte i hand och håller säkerhetsavstånd och träffas helst utomhus. Våra Interna möten sker via videolänk. Tillhör du en riskgrupp sköter vi kontakten via telefon eller mail i första hand. Tillhör du en riskgrupp och… Läs mer »

Skogsägare och leverantörer, Januari 2020

| Nyheter.

Vill börja med att tacka för det goda samarbetet under 2019 som var ett år med stor konkurrens om timret samt angrepp av granbarkborren i en omfattning som vi aldrig har sett tidigare. År 2019 blev det bästa året någonsin för SKOGsam med nytt rekord i avverkad volym skog samt nytt rekord i nyplanteringar. Resultatet… Läs mer »

Leverantörsinformation November 2019

| Nyheter.

Bäste skogsägare! Granbarkborreangreppen i Europa och Sverige har lett till ovanligt höga avverkningsnivåer. Det är ett stort utbud av grantimmer och den totala produktionen på svenska sågverk är nu uppe på 19 miljoner kubik i årstakt, vilket är den högsta nivån på 10 år. En avmattning i konjunkturen med minskat bostadsbyggande har dragit ner priserna… Läs mer »

Hög tid beställa plantor…..!

| Nyheter.

Tiden går fort och även om det är svårt att tro så är det snart vår igen och ny planteringssäsong. Har ni inte redan beställt plantor så är det dags att göra det nu. Det är en hel del att tänka på inför val av planta. Bonitet (jordmån), ståndortsanpassning, rätt planta på rätt plats utifrån… Läs mer »

Skogsresan till Almnäs Bruk

| Nyheter.

Vår skogresa gick i år till Almnäs Bruk utanför Hjo, en större gård med anor från 1200 talet. Två resor arrangerades, den 3/10 och 10/10 och intresset var stort,  välfylld buss båda tillfällena.  Almnäs totala areal är 3 581 ha, varav skog 1 985 ha,  åker och beten 1031 ha och 250 ha övrig mark… Läs mer »

Ökat behov av tändsticksvirke

| Nyheter.

Tändsticksbolaget (Swedish Match) saknar asptimmer. Därför gäller nu en premie på +50 kr/m3fub fram till 15/2-18 som lägges ovanpå priset 450 kr/fub. Också minsta diameter är sänkt till 24 cm i topp under bark från 26cm. Längd 3,10 m. Aptering finns att se på denna länk: Apteringsinstruktion tändsticksvirke Ut och Hugg!    

Plantor! Dags att beställa inför vårens föryngringar!

| Nyheter.

Plantor

Det börjar vara dags att beställa plantor och ev plantering till våren! Det är bra att beställa i god tid då det mesta då finns tillgängligt. Signalerna från plantskolan är att det är stor efterfrågan på plantor så vissa sorter kan ta slut. Stor och medelstor täckrots-granplanta behandlad med conniflex är de absolut vanligaste plantorna…. Läs mer »

Avverkning på Hansta gård, Vingåker

| Nyheter.

Bilder från SKOGsams avverkning på Hansta gård, Vingåker. Grov granskog, liten rötandel. Det går åt kraftiga maskiner för att kunna hantera stora träd som dessa. På videon nedan syns att skördarföraren får ta omtag från flera håll för komma genom. I dessa fall får man vara uppmärksam på rotbenens storlek. Enligt mätbestämmelserna på timmer få… Läs mer »

Hindersmässan

| Nyheter.

På bilden från v: Lars Persson, Anders Andersson, Stig Åberg, Ulf Einarsson.

Årets Hindersmässa drog i vanlig ordning en hel del folk. På <a href=”http://varmdal.com/”>Värmdal och Traktorservice</a>, där SKOGsam  enligt traditionen står, så serverades det på  totalt 1 800 linfröbullar plus kaffe till jord och skogsägare från när och fjärran. SKOGsam firar i år 80 år. På bilden nedan samtalar VD Stig Åberg med bl a skogsägaren… Läs mer »

Hindersmässan 2015, 28-30 Jan

| Nyheter.

Hindersmässan 2014

Nu är det dags för en av årets höjdpunkter, Hindersmässan! Den kommer att pågå mellan 28 till 30 Januari och SKOGsam kommer som vanligt att finnas på Värmdal och Traktorservice (tidigare Kumla traktorservice). Det kommer att bjudas på kaffe och linfröbullar i vanlig ordning! Så kom förbi och prata Skog med oss!   Här är… Läs mer »

Intresserad av att ta motorsågskörkort?

| Nyheter.

Vid årsskiftet blir det i princip krav på att ha motorsågsskörkort för de som använder motorsåg. Därför tar vi nu in intresseanmälningar för inför eventuella kurser i höst vinter. Det kan bli fler än en kurs på flera platser. Så välkommen att höra av dig till oss: Telefon: 0582-20001 Mail: joel@skogsam.se Det går också bra… Läs mer »

Bussresa till sågen i Krylbo och brandområdet

| Nyheter.

Så har den första av två av SKOGsams årliga bussresa varit. Intresset brukar vara stort men överträffade med råge våra förväntningar. Den första bussen var fylld redan på eftermiddagen samma dag som inbjudan gick ut. Buss nr två dagen därpå. Vi beklagar att inte fler kunde få följa med och vi funderar på om vi ska ändra något inför nästa år. Tack… Läs mer »

Skogsbruk i ett förändrat klimat

| Nyheter.

Äldre björkbestånd.

SKOGsam har under april och maj haft två stycken skogsdagar tillsammans med skogsstyrelsen på temat ”Skogsbruk i ett förändrat klimat”. En av träffarna hölls i Nora och en i Brevens bruk. Vi tackar alla som kom!   Bilder från Nora.   Bilder från Brevens bruk. I Brevens har de p g a flera faktorer satsat… Läs mer »