Publicerat den | Nyheter.

Avverkningarna rullar på för fullt. Behovet av sågtimmer, massaved o brännved är god.
Från januari och framåt våren märker sågverken en viss minskning i efterfrågan. I dagsläget
är det just nu viss brist på sågtimmer hos en del av sågverken.
Lagren av massaved är små och på löv råder det brist. Värmeverken har haft en mindre
förbrukning i höst p.g.a av det milda vädret. En viss brist råder.
Om den övriga industrin drar ner produktionen med mindre elförbrukning som följd kan
efterfrågan på flis och brännved också minska. Å andra sidan kan en sträng vinter dra
åt andra hållet. Den som lever får se. Dags se över både slutavverkning o gallringar
och få del av de goda virkespriserna. Slå en signal för en gemensam skogspromenad!

Du som avverkar själv hugg så här

 • Tall/Grantimmer
  Dim. 18 cm+, Hugg längderna 37, 43, 49 och 55 dm!
  Vid mindre huggningar under 40 fub kan du gå ner till 15 cm i topp under bark. Tall, gran i separata vältor. Inga torrträd o krökar i timret.
 • Tall/Grankubb
  Dim, 12-18 cm. Längd 3,10 m. Raka, friska utan röta.
 • Tändsticksvirke asp
  Dim 24 cm+. Längd 3,10 meter. Max 5 cm centrumröta.
 • Stamblock tall
  Dim 25 cm+. Skall utsynas på rot. Ring o beställ!
 • Stolpar tall
  Utsynas på rot. Be någon från SKOGsam se över möjligheten!

Mera björk och tall

Det råder brist på björk till massaved och timmer. Så nu är det bra läge att hugga björkbestånd.
Goda priser på Stolpar, Stamblock, sliper och Talltimmer Passa på att avverka tall och få del av goda priser.

Försäljning av fastighet (eller köp)

SKOGsam bistår med sb-plan och värdering, marknadsföring och försäljning.
Slå en signal om du har tankar kring att köpa eller sälja fastighet.

Kom ihåg:

 • Dags beställa plantor till våren!
 • Röj din ungskog! Våra proffsiga röjare hjälper Dig.
 • Kolla granbestånden (har barkborren spridit sig?)
 • Beställ skogsbruksplan- Få kännedom om din skog.

Välkommen att höra av dig! ”Våra personliga skogvaktare tar väl hand om din skog.”