Publicerat den | Nyheter.

Tack för ett bra samarbete under det gångna året.
2023 är året med de största svängningarna i väderleken från brandrisk till skyfall som vi upplevt. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med dig under 2024. Ett år som börjar med rekordhöga virkespriser och god efterfrågan på alla sortiment. Nya o högre priser från 1 januari. Vi ser fram emot en skogspromenad tillsammans med dig o diskutera vad som kan behöva göras i skogen. Det kan vara allt som, röjning, gallring, slutavverkning, markberedning, plantering m.m.

 Hög tid beställa plantorPlantor
Har du hyggen som behöver planteras eller områden som ska hjälpplanteras? Då är det dags att beställa täckrot/barrot av tall och gran m.fl. En fördel är oftast att hygget är markberett. Blir bäst överlevnad där.

Beställ vältlappar till ditt leveransvirke
Vältlappar måste finnas på alla vältor. Använd helst aluminiumstift
att fästa dem med. Små vältor ska ha minst 2 vältlappar. Bedöm
volymen per sortiment inför anmälan! 

Välkommen på butikskväll med SKOGsam hos
Hans Erikssons, Skog o trädgård i Frövi. 

  • Handlarkvällen äger rum torsdag 18 januari kl 17:00
  • Specialpriser på sågar, klingor, kedjor, kläder, ATV-maskiner m.m.
  • Inköparna från SKOGsam medverkar med information
  • Butiken bjuder på härligt kaffe och korv m.m.

Varmt välkomna den 18 januari! 

RÖJNING OCH GALLRING viktigt i områden med björk
Björken liksom alla lövträd, kräver att den kan utveckla sin krona. Det är fotosyntesen i de gröna bladen som är fabriken. Stor krona blir en stor fabrik. En bra tumregel är att stammarna under hela sin levnad ska ha halva trädlängden med grön krona. Den andra halvan ska vara kvistfri stam. Minskad krona blir minskad tillväxt. Gäller både vårtbjörk och glasbjörk.

Kontakta oss på SKOGsam