Publicerat den | Nyheter.

Välkommen till Skogs- och Ved-dag. Den 10 november i Kumla!
Plats: John Deere, Värmdal traktorservice heter numera Green Deer, Start: 09:00
Skog, ved och virkesmarknad på programmet.
Kom och prata skog! Vi finns där 09-16. Kaffe och
korv serveras.

Aktuellt från verksamhetsområdet:
Hösten har startat utmanande för oss inom hela området, då regnen begränsat avverkningarna i början.
I skrivande stund så behöver vi få upp bilvägslagren.
Vi försöker optimera trakter där bärigheten är bättre. Har du bra trakter? Slå en signal! Dessa
marker med bättre hållbarhet premieras extra. Efterfrågan hos industrin är stor och
tillsammans kan vi göra skillna

SKA DU AVVERKA SJÄLV: Aptera Tall/gran så här!
Klentimmer, gör Kubb tall/gran: Mellan: 12-20 cm i topp. Längd: 3,10 m.
Talltimmer/Grantimmer: Från: 18 cm+ topp ub. Längd: 37,43,49,55 dm.
Vid frågor? Slå en signal! OBS! Viktigt med rakheten (krök största vrakorsak)

Väl mött till en säsong med Historiskt höga priser
Vi värdesätter och uppskattar de långsiktiga o kontinuerliga leveranserna. Tillsammans
skapar vi goda villkor och finns tillhands när stormvirke eller barkborreangripna träd
m.m ska tas om hand. Nu är det dags att kontraktera säsongens leveranser så pingla din
skogliga kontakt!

Beställ skogsbruksplan! – Få kännedom om din skog.
Bästa hjälp för ett aktivt skogsbruk. Innehåller åtgärdsplaner för varje år.
Ger underlag för ekonomisk beräkning. Fina inplastade fältexemplar
ingår.

Värdering av Jord- och skogsfastigheter.
Ska du sälja? Vi hjälper dig värdera fastigheten.
Ska du köpa? Vi gör en genomgång och beräknar ekonomin.

Behöver skogen röjas?
Röjning är en av de viktigaste åtgärderna. Man har kanske 3-4 år på sig, innan det blir för sent och man får instabila o snöbrottskänsliga stammar.
Våra röjar lag bistår med kunnig personal.
Röjd skog svarar snabbt med tillväxt i dimension redan från första sommaren.

Tändsticksvirke av asp
Prima 725 kr/fub
Sekunda 630 kr/fub
Diameter 24 cm+ i topp ub. Längd 3,10 meter
Traven klassas endera som prima eller sekunda.
Kontakta oss för vidare information om tillredningen!

Stolpar av Tall
Längder 10 meter o längre
Kvalité Raka.
Utsyning på rot med märkning av längder.
Stolp ger bra priser o tas ut i bestånd nära väg.
Din rådgivare på SKOGsam har mer bra tips.

SKOGsam
På ”Skogsägarens sida – i alla väder”