Publicerat den | Nyheter.

 Virkesmarknaden kännetecknas av nedåtgående resultat för sågverken, samtidigt som timmerpriserna ökar p.g.a mindre utbud. Den blöta säsongen spelar härvid en stor roll.
Vi ser för perioden mars-juni fortsatt höga prisnivåer på samtliga sortiment.
En höjd andel gallring ger mer massaved men mindre med timmer.
Nu läge att tänka på plantering, röjning och anmälan av avverkningar. 

Välkommen på Vårträff med SKOGsam i Kumla 20-21 mars. 

Vi finns som vanligt på John Deere i norra utfarten.
Kom och ta en kaffe och prata skog! Pågår onsdag/torsdag 900-1600.
Maskinfirmorna har öppet som det brukar vara på den s.k. Hindersmässan 


Är ditt hygge o-planterat? – Dags beställa plantor.

Var snabb och plantera innan gräs och sly tar över. Dags boka plantor!
Tall sättes på torrare marker med moräninslag. Gran på bördigare delar.
Glasbjörk sättes på fuktiga delar. Vårtbjörk på torrare marker 

 Behöver skogen röjas? 

Vi har kunniga röjare som snabbt och effektivt ställer isär stammarna.
Är skogen tät som en djungel och 3 meter eller mer hög? RÖJ!
Ljus behöver släppas på och utrymme skapas för satta plantor. 

 Skogskontot kan du använda för avverkningar gjorda 2023 

60% av nettot vid au kan du sätta av. Insättning gör du när det är dags att lämna deklarationen.
Brukar oftast vara slutet av mars. Likviden beskattas sedan först när du tar ut pengarna.
Som längst får virkeslikvid stå inne i 10 år. Kolla bankernas ränta på skogskonton!
Den kan variera från 3-4%. 

 Kom ihåg! 

– Meddela när din skogsbilväg öppnar för timmerhämtning! 

– Vinterhugget virke ska anmälas senast 31 mars. Beställ vältlappar! 

– Plantor bör beställas. 

– Beställ skogsbruksplan! – få kännedom om din skog 

– Vårträff Kumla 20-21 mars.

 

Trevligt med långa relationer 

Vi uppskattar det långsiktiga samarbetet med dig som skogsägare. Vi har markägare som har levererat sedan 1960 talet, över 50 år. Det har medfört intressanta diskussioner samt många skogspromenader och naturupplevelser och kaffedrickning inte minst.
Sedan år 2000 har vi ju blivit mer personal på SKOGsam som jobbar utifrån andan med långa kontakter. Under år 2024 kommer nya skogsträffar och intressanta bussutflykter att äga rum.
Välkommen!

Välkommen att höra av dig till våra skogliga rådgivare

Snödroppar på g.