Publicerat den | Nyheter.

Bäste skogsägare!
Då börjar året gå mot sitt slut efter en intensiv höst med avverkningar i granbarkborre-skogar. Efterfrågan ökar på alla sågbara sortiment som Grantimmer, Talltimmer, Möbelkubb, Dalakubb, Stamblock, Stolpar , Vänerblock, Asptimmer, Björktimmer, Grovtall.
Fortsatt stora överskott på massaved men samtidigt visst underskott på timmer.
Nerläggning av pappersbruk som gör tidningspapper av granmassaved fortgår.
Minskad förbrukning av granmassaved innebär överskott på massaved i flera år framåt,
samtidigt som massavedspriserna hamnar under tryck nedåt.

Vi tar ut mindre massaved genom att såga klenare timmer och kubb.

Tallstolpar efterfrågas. Från 8 meter och längre
Mycket av dom korta stolparna går till England. Där hänger man upp fibern i stolpar.
I Sverige gräver vi ju ner dessa. Höga priser på större stolpar över 16 meter.
Krav på stolpar är rakheten,. Frötallsbestånd är sällan lämpliga då tallarna genom vindpåverkan kroknar. Ta ut stolp i rak tallskog i samband med slutavverkning!

Stamblock ger bra pengar. Tas ut av fura och gran.
God efterfrågan råder på Stamblock av både tall och gran. Skall på tall vara absolut
kvist- och bulfri rotstock. Användes till listtillverkning samt fönster och tavelramar m.m.
Diameter från 25 cm i topp och grövre. Alltid utsyning på rot. Pris fura runt 1100 kr/m3to.

”Grovtall” höjer värdet på tallen.
Grövre tall av normal timmerkvalité. Finns olika längdförslag och användning.
Konkurrerar med talltimmret. Slå en signal så tar vi en promenad i din tallskog!

Möbelkubb (Klentimmer av tall)
Sågas mellan 14-24 cm i topp. Apteras och sågas för den japanska marknaden.

Grankubb 3,05m
Bra sortiment som tar bort mycket massaved. Kan tas ut från 11 cm och grövre.
Man sågar 1 stock i sekunden så produktionen är hög vid kubbverken. Alla kubbsågverken expanderar så sortimentet har verkligen blivit stort. Det sågas reglar av olika dimensioner och är ett populärt sortiment i de flesta byggen. En del sågverk använder längden 2,45 m.
Kvalitén säger raka stockar utan röta. Kubben får vara upp till 21,9 cm i topp som grövst.

Grantimmer, specialapteras för olika marknader.
Varje sågverk har sina önskemål när det gäller längder. Avsättningen av sågat virke är mycket bra med stor export till Kina, Europa och USA. Även en del Torrgranstimmer kan tas ut.
I svenska bygghandeln börjar det vara brist på vissa trävaror av furu och gran. Trall bl.a.

Ektimmer. Bra kvalité, alltid höga priser.
Längder ifrån 2,0 – 3,20 m. Med tre olika kvalitétsklasser.
Apteringen mycket viktig för att få ut bästa pris. Slå en signal för träff och titt på din ek!

Björktimmer 3,0 m. Alltid brist.
I huvudsak från 18 cm och grövre. Bör vara raka. Max 6 bulor/kvist per stock.
Användes till stolsben, tumstockar, IKEA-möbler.

Plantor. ”Dags att beställa till våren”.
Det finns god tillgång på stor täckrot gran samt på barrot av gran.Plantor
Granplantorna är generellt bra storlek på i år både vad
gäller höjd och rothallsdiameter. Tallplantorna är däremot små och
börjar vara slut. Se över dina hyggen och markbered helst före!
Beställ helst före 10 januari!

Få kännedom om din skog! Beställ en ny skogsbruksplan!
Denna vinter utan snö går det bra att göra planer. Planen talar om vilka
Åtgärder som behövs och när du bör göra dem. Ett bra hjälpmedel för
att på ett aktivt sätt sköta sin skog.
Vi gör bra planer till rätt pris och med fina inplastade fältkartor.

Inför bokslutet
Gör en provdeklaration så du ser var du står.

Använd ditt utrymme för positiv räntefördelning. Då blir skatten max 30%.
För övrigt kan du använda skogskontot där 60% av rotnettot kan sättas in.
Då blir det beskattning det år du tar ut pengarna. Får stå inne i max 10 år.
Genom en betalplan på 2 år och mer, kan du deklarera pengarna det år dom
kommer in, vilket många med stora avverkningar använder.

Fortsätt ha koll på granen. Finns det angrepp, är det skog med hög ålder?
Slå gärna en signal för träff och dialog om vad som bör göras och när.