Publicerat den | Nyheter.

Vindfällen och snöbrott

Skogen har varit mycket utsatt i år med vindfällen, angrepp av barkborre samt lokalt stora snöbrottsskador från snöovädret i april. Resurserna på SKOGsam går nu på högvarv för att hinna hjälpa så många som möjligt med maskinresurser. Jobbigast blir det med snöbrotten i fram för allt ungskog av gran runt 30 års ålder. Skador från 10% upp till över 50% och mer än så förekommer. 

Söder Hjälmaren omkring 10% skador av snöbrott. Norr Hjälmaren från Arboga upp till södra Nora finns det skador på 50-80% i ungskogen. I de mest skadade områden blir det slutavverkning. Målet är naturligtvis att klara av såg mycket som möjligt innan den nya kullen borrar flyger ut vilket blir omkring midsommar. 

Det ställer stora krav på entreprenörer, åkare samt industrin som ska kunna ta emot detta. 

 Positiv marknad för massabruk och sågverk.

Orderingång ser bra ut för de flesta produkterna av både sågat virke samt massa och kartong. Läget för hösten är lite osäkert beroende på kriget i Ukraina samt hur kommande räntehöjningar kommer att slå mot byggandet. I det korta perspektivet ser det ljust ut. 

 Råd 

Inventera skador av barkborre, vindfällen o snöbrott! Slå en signal om du ska upparbeta detta själv för genomgång av lämplig aptering. 

Tall/Grantimmer  Dim 18 cm+. Kapa längderna på 37, 43, 49 och 55 dm! 

Vid mindre huggningar under 40 fub kan du gå ner till 15 cm i topp under bark. Tall, gran i skilda vältor. Endast friska (råa) stockar i timret . Ej torrstockar eller stockar med röta får ingå.

 

Tall/Grankubb  Dim 12-19,9 cm, Längd 3,10 + 5 cm extra. Raka, friska o utan röta. Lägges i sortrena vältor.

 

Massaved barr  Tall och gran blandas i samma trave. Ej torrträd. Diameter från min 5 cm i topp till max 70 cm i rot. Längder fallande, med medellängd 4,4 m (3,0 m-5,5 m får ingå). Standardlängd 3 meter kan också huggas enbart. (+- 3dm)

 

Massaved björk  Rensorterad björk. Samma mått som på barr gäller.

 

Brännved  Alla trädslag och alla kvalitéeer får ingå. Längder fallande eller 3 – meters.

 

Beställ vältlappar från kontoret! Måste finnas för att virket ska kunna avlämnas vid industrin. Det åttasiffriga nr är ditt personliga o gör så att du får mätbesked utsända veckovis

Planteringarna har börjat. 

Granplantor finns fortfarande att få tag på. Däremot är tallen slut. Slå en signal om du behöver plantor! En fördel att få i plantorna innan det jobbiga gräset tar över. 

 

Markbered gärna i höst under dina fröställningar.

Det ger möjlighet till självsådd o rikligt med plantuppslag. Det blir naturligtvis vindfällen, men det får man räkna med. Det ger ofta en tätare o bättre föryngring än att plantera tall. Beställ höstens markberedningar gärna under juni månad! 

Skogsbruksplaner/Värderingar 

Beställ våra proffsiga planer o få koll på din skog! 

Där finns information för ett aktivt skogsbruk och anges när lämpliga åtgärder ska göras. Då kan du hemma i köket planera kommande åtgärder. 

Höga fastighetspriser. Stor efterfrågan, för litet utbud. 

Vi ser nu priser mellan 7-800 kr/m3sk vilket är rekordnivåer. Det beror delvis på de hittills låga räntorna. Intresset att äga skog och jakt påverkar. 

Välkommen att höra av dig! ”Våra personliga skogvaktare tar väl hand om din skog.”