Publicerat den | Nyheter.

Säsongen har rullat i gång. Stor efterfrågan på alla sortiment. Virkespriserna på
höga nivåer då brist råder. Beror på kriget och att inget virke kommer öster ifrån.
Har du mogen skog så är det ett ypperligt tillfälle nu med timmeravverkningar.
Gäller både tall- o grantimmer samt kubbsortiment. Även höga priser på massaved o brännved.
Vi har ett blandsortiment där alla trädslag kan ingå samt även 25% torrträd.
En klar fördel att slippa sortera o ändå få ett bra pris. Särskilt i gallringarna där
sortering tar mycket tid för både skördare o skotare. 


Varför ska man markbereda? 

Skälen är flera: 

# 10-20 procent fler plantor överlever 

# Rottillväxten på plantorna blir bättre 

# Gräskonkurensen närmast plantan minskar 

# Snytbaggeangreppen minskar 

# Fröträd av tall o björk kräver markberedning för jämnare uppkomst.

# Det blir enklare att plantera


Snytbaggen har
”torgskräck” så fri yta
kring plantan, vilket
åtstakoms vid
markbredning, skyddar

 

Dags boka in markberedningar för hösten. 

Har du områden med fröställningar eller områden som ska planteras i vår är 

markberedning ett viktigt inslag. Frötallar ger bäst frösådd som regel från år 3, 

då kottar hunnit utvecklas och mognat fram. Nu hög tid att boka upp resurser. 

Kolla upp behovet och ta kontakt med SKOGsams rådgivare! 

 

SKOGsams Specialsortiment. ”Höjer värdet på din skog”

 GROVGRAN  Längd 49 dm. Diameter 36 cm+. Normal timmerkvalitét. 
GRANTIMMER  Specialapteras för olika marknader. Listor lägges in i skördaren. 
TALLTIMMER  Specialapteras. Diameter 20cm+ (i vissa fall 18 cm+) 
GRANKUBB  Längd 3,10 m. Till sågning av reglar. Dim 12-19,9 cm. 
TALLKUBB  Längd 3,10 m. Till limfog, reglar. Dim. 12-19,9 cm. 
MÖBELKUBB  Längder 37,43,49 dm. Av tall. Till produkter med hög andel frisk kvist. 
SLIPER  Längd 2,65m. Diameter 26 cm+ i topp under bark. Ska vara helt raka. 
BROTALL  Speciallängder. Högt pris. Kolla med SKOGsams rådgivare! 
STOLPAR FURU                  Ökad efterfrågan. Stolpar från 9 meter o uppåt. Fri utsyning på rot. 
STAMBLOCK TALL  Fri utsyning på rot av kvistfria rotstockar. Helt fria från kvist och bulor. Dim 25 cm+. Hugges från september. 
BJÖRKTIMMER  Längd 3,0 meter. Dim 18 cm+ i topp. Tages av den bättre kvalitén! 
ASPTIMMER  Längd 3,10 m. Dim. 24 cm+ i topp. Asp utan röta. Tål mindre kvistar. 
SKOGsamVED  Massaved av alla trädslag i samma välta. Inkl max 25% torrträd. 
Kontakt tages före start med SKOGsams inköpare. Begränsat utrymme. Mycket passande i trädslagsblandade bestånd.

 

SKOGSGÅRDENS EKONOMI 


Tänk långsiktigt 

Sköt skogen i linje med den målsättning du har. Skogens utseende o vitalitét
avgör när den ska avverkas. Det viktigaste är ”Rätt åtgärd i rätt tid”

Planera 

Om röjning o gallring göres i rätt tid ger det goda möjligheter att maximera intäkterna när skogen ska avverkas. Följ åtgärderna i skogsbruksplanen!
Beställ ny plan hos SKOGsam!

Sköt vägunderhållet 

Ett bra skogsvägnät där underhåll och vändplaner sköts regelbundet. Ta bort vassa stenar! Buskröj kanterna! Lägg på kraftigt grus innan körning!

Underröjning 

I ett underröjt bestånd får skördaren sikt o kan göra ett bra jobb.
I regel tas klenare stammar än 8 cm i brösthöjd ner.
Ger billigare avverkning och snyggare utseende.

Bra virkesfångst för SKOGsam säsongen 22/23

En ökad marknadsandel samtidigt som vi har blivit fler Skogliga rådgivare borgar för
en god kommande säsong 23/24. Särskilt nu med de högsta virkespriserna på 2000-talet.
Vi tackar våra leverantörer för förtroendet och ser fram emot fortsatta samarbeten. 

Välkommen att höra av dig till våra skogliga rådgivare: 

SKOGsam 

På ”Skogsägarens sida – i alla väder”