Publicerat den | Nyheter.

Fortsatt råder riktigt höga virkespriser på timmer, massaved och brännved. Produktionen vid sågverk o massabruk rullar på i hög takt så det behöver fyllas på successivt med massaved och timmer. De nivåer vi har nu ligger över tidigare års priser. Även trevligt att lövbestånden fått kraftigt höjda priser. Se över dina bestånd av tall, gran, björk, asp och ta del av den goda prisbild som råder! Vore trevligt med en skogspromenad med dig för att planera och se ut aktuella sortiment. Blanketten som ska ifyllas till Skogsstyrelsen kan vi hjälpa till med.

Granbestånd
Sågkubb uttages i de klenare dimensionerna. Sågtimmer och Grovgran på den grövre skogen. Finns det början till angrepp av barkborrar? Då är det läge att nu avverka till goda prisnivåer.

Tallbestånd
Med goda priser på talltimmer, samt värdehöjande sortiment som stamblock och stolpar är det gynnsamt att avverka tall. Buligare o kvistigare tall lämpligt med sliper/grovtall. Har du frötallar där plantorna nått knähöjd? Då är det nu dags att avveckla tallarna.

Björk/Aspbestånd
Med rekordhöga priser på massaved björk/asp samt stigande björktimmernivåer så har vi nivåer nu som vi inte haft tidigare. Så passa på att hugga björk/asp!

Ektimmer
Goda priser. Senaste leveransen av ektimmer blev medelpriset 1500 kr/m3to. Diamantstock o blockstock höjer värdena. Vi hjälper till med ekapteringen!

Välkommen Lisa Dahlström som ny Skoglig rådgivare
till region Örebro, Frövi, Linde!

Lisa fyller på vårt behov av virkesköpare till området och kommer nu i början att assistera Erik Halvarsson och Lars Einarsson i deras områden. Lisa finns på 070-250 00 80.

Skadorna av granbarkborre
Har minskat sedan 2021, men skadorna är fortsatt betydande i Sörmland, Östergötland och Närke upp till i höjd med Lindesberg. Detta måste prioriteras så inventera din skog och ta en promenad med våra skogliga rådgivare för en kartläggning av områdena!

Dags att beställa plantor till våren
De plantor som nu sättes är förädlade för att klara framtidens mer milda perioder. Sätt tall på de torrare o sandiga markerna! Gran på bördigare delar. Låt löv komma i blöta delar.

Ploga, röj och sanda din skogsväg när det behövs
Snö på vägbanan ställer till det för chauffören. Tänk på att vägar som har branta backar och tvära kurvor kräver att körbanan hålls helt snöfri. Glashala vägar sandas. För det har du som skogsägare ansvar. Det ombytliga vädret nu som växlar mellan minus-och plusgrader kräver åtgärder för att transporterna skall rulla säkert och utan stora bekymmer med framkomligheten.
Glöm inte att slyröja vägkanterna. Blir stora problem när snön tynger ner björkarna o slår i hytten.

Underröjning viktig inför kommande gallring och slutavverkning.
Sikten är viktig för maskinföraren. Inför gallring ska det som är klenare än 8 cm i brösthöjd röjas ner för att utförandet ska kunna ske på bästa vis. En välgjord röjning minskar maskinkostnaden väsentligt samtidigt som föraren kan göra ett bättre jobb. Då slipper man avbrutna stammar som tränger in i kylare och ställer till det.
Våra manuella resurser är vana och finns till förfogande.

Med den fart som nu är i skogen har alla maskiner fullt upp. Vi får snart en ny gallringsgrupp från Boda som tar sig an gallringar i Sydnärke och runt Hjälmaren.
Det är en stickvägsgående maskin som lämpar sig för första och andra gallring.

Skall du sälja eller köpa fastighet?
Tag vår hjälp med värdering, skatteberäkning, marknadsföring och mäklande vid försäljning. Ska du köpa? Hur ser skogsekonomin ut? Finns det kommande kostnader för plantering o röjning? Finns det vägar och vändplaner? Allt detta har ju betydelse. Vår man Anders hjälper till med värdering och mäkleri till rätt priser.

”120 skogsägare” kom till Skogskvällen i Kumla.
Skogskvällen i Kumla blev en fullträff med 120 skogsägare som kom och lyssnade på Skogforsk, Handelsbanken, Areal och SKOGsam. Som vanligt trevligt när man ordnar något att få en stor uppslutning och fullsatt lokal.
Tack alla som kom!

Välkommen att höra av dig! ”Våra personliga skogvaktare tar väl hand om din skog.”

”SKOGsam – Alternativet till Storbolagen!”