Publicerat den | Nyheter.

Anmäl nu! Ditt vinteravverkade timmer.
Värmen börjar komma så det är dags att anmäla vinterns huggning. Beställ vältlappar samtidigt och meddela oss när vägarna öppnar för tung trafik igen!Timmer och kubb är värdefulla sortiment som bör in till sågverken innan insektsskador och blånad angriper virket. Från april gäller leverans 3 veckor efter avverkning.

Röjning i rätt tid – höjer framtida värdet på skogen
Fortsätt å röj för fulla muggar! Se över fastighetens röjningsbehov! För sena röjningar ger instabila stammar med för små kronor och risk för snöbrott. Satsa på de stammar med bäst kvalité! Våra erfarna skogsarbetare röjer effektivt och smidigt i genom de tätaste bestånden.
I skogsbruksplanen kan du också se vilka områden som är aktuella. Pingla oss!

Beställ skogsbruksplan- få kännedom om din skog
En plan underlättar skötseln av skogen.
Nu bra tid för fältarbeten.

Dags att plantera. Beställ plantor!
Undvik att få gräsiga o slyiga hyggen, så plantera tidigt efter avverkning.
Beställda plantor avropas på 070-676 06 80. Ring 10 dagar innan hämtning!

Säsongen har nu kommit igång. Det finns när det gäller granplantor:
Stor täckrot                   till hjälpplantering samt och bördigare marker.
Mellanstor täckrot      till marker med normal bördighet
Liten täckrot,               till markberedda hyggen o svagare marker.
Barrot gran                   till hjälpplantering på de bördigaste markerna

Tallplantor av täckrot finns en del kvar av den mindre sorten (under 1 dm höjd)
Fungerar där det är markberett. Tänk på att viltbehandla på hösten mot betning!

Fokus avverka barkborreangripna granbeståndGran SKOGsam
Viktigast är att vara före granbarkborren och avverka de ännu friska granarna. Det gäller att rädda timmervärdet. I torr gran är värdet borta. Nya angrepp kommer i kanterna på de tidigare angreppen. Borren svärmar vid + 18 grader, i regel då i maj månad. Nya borrar går då in i friska granar. Larverna lever av innerbarken i friska granar. Kolla din skog varje månad under maj-september. Vi hjälper dig.

Virkesmarknaden. Fortsatt bra för sågverken.
Massabruk, värmeverk dras med fortsatta överskott. För sågverken är det högtryck
med god orderingång både vad gäller export och på hemmamarknaden.
Specialapterat timmer samt SKOGsams specialsortiment ger extra ”klirr i kassan”

Björktimmer
Anmäl ditt björktimmer för avhämtning. Mottages till 30 april

Tändsticksvirke av asp
Kan levereras till 30 april
Längd 3,10 m. diameter 24 cm+ i topp under bark. Utan lösröta.
Mindre kvistar tillåtes. Svag enkelböj tolereras

Ektimmer
Alltid bra priser. Kan levereras till 1 juni.
Längder 2,0 m-3,2 m.
Vi hjälper dig med apteringen. # kvalitéer.

Grot och flis en marknad med överskott.
De stora pannorna har dragit ner volymerna p.g.a av mild höst och vinter.
Det blir en hel del rispartier/grot kvar till hösten. Pannorna stänger i huvudsak rismottagningen till 1 maj. Öppnar sedan från 1 oktober igen.

Riset gör nytta i skogen.
Att ta ut för mycket ris ger tillväxtförluster i den kommande växande skogen.
Riset ger näringstillskott o ska lämnas på de mindre bördiga markerna. Riset
dämpar också grästillväxten om det är jämt utspritt på hygget vilket hjälper
de nya plantorna. För att slippa spårbildning är riset mycket viktigt för bärighetens skull.

Låt oss träffas för en skogspromenad o diskutera åtgärderna över en kopp kaffe.
Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete.

När viruset är över siktar vi på skogsdagar och nya intressanta bussresor!