Markberedning - vid bussresa med SKOGsam - Sommaren 2013

Publicerat den | Nyheter.

September-oktober är en bra tid att markbereda hyggen som skall planteras till våren. Hör av dig för beställning!