Publicerat den | Nyheter.

Grantimmer hugges i 4 längder:
37 dm, 43 dm, 49 dm, 55 dm.
Minsta diameter i topp under bark är 14 cm.
Kvalitét rakt, friskt och sågbart.
Ring kontoret för ytterligare information tel. 0582-200 01!