Publicerat den | Nyheter.

Fokus i dessa tider ligger på att avverka barkborreangripen skog.

Torra granar över 1 år gamla som inte längre är insektsfarliga bör i stor grad lämnas. Det viktiga är att jobba efter sök- och plockmetoden. Hugg angripna granar från i höstas med mycket bark kvar samt ta med ännu levande granar som blir angripna! Friska ej angripna bestånd bör i nuvarande läge lämnas orörda med tanke på att en del av sågverken produktions-begränsar p.g.a av marknadsskäl. Det är så gott som helt stopp på England nu, som är en betydande importör av svenska granträvaror. En del sågverk har problem med produktionen när personalen sjukanmäler sig. Brännvedsterminalerna fylls raskt på och man försöker nu att få fram nya sådana. Flera av skogsbolagen har ett vår-stopp p.g.a stora väglager, även vi på SKOGsam. Men sedan så jobbar vi på för fullt med att ”Stoppa borrarna”.

 

Tändsticksvirke av asp. Anmäl omgående för premie 50 kr/fub.

Asptimret skall vara inkört till 15 april.

 

Planteringarna går nu igång.

Du som ska ha plantor. Ring tel.nr. på bekräftelsen 070-676 06 80 minst 1 dryg vecka före du ska ha plantorna! Plantorna levereras frysta och kan ta 1 vecka att tina upp efter mottagandet. Lagra plantorna på ett skuggigt ställe som t.ex en loge.

 

Vinteravverkat virke ska nu anmälas

Vinteravverkat virke hugget före 31 mars ska nu anmälas för hämtning.

Sommaravverkat efter 1 april ska anmälas för hämtning senast 3 veckor efter huggning.

OBS! Då det är kvoteringar vid en hel del industrier kan hämtningarna bli fördröjda.

 

Har du vindfällen av tall o gran?

Dessa utgör yngelplatser för barkborre/Märgborre och bör tas om hand