Plantor

Publicerat den | Nyheter.

Det börjar vara dags att beställa plantor och ev plantering till våren! Det är bra att beställa i god tid då det mesta då finns tillgängligt. Signalerna från plantskolan är att det är stor efterfrågan på plantor så vissa sorter kan ta slut.

Stor och medelstor täckrots-granplanta behandlad med conniflex är de absolut vanligaste plantorna. Men plantering av löv och tall ökar.

Också lärkplantor sätts i lite större omfattning än förr. Det finns två typer av lärk, Sibirisk lärk som räknas som ett inhemskt trädslag och kan sättas planteras som vanligt, och Hybridlärk som har högre tillväxt men räknas som ”främmande trädslag” och lyder därför under särskilda regler från skogsstyrelsen.

På ett för länet normalt bördigt hygge sätter man ca 2000 – 2200 plantor per ha. Men det varierar från hygge till hygge.

 

 

Täckrot innebär att plantan odlats i kruka och har rötterna ”täckta” av torv och näring som också binder fukt. Den får därmed med sig en matsäck ut på hygget, dessutom är det ”enkelt” att plantera täckrot i o m att det går att göra med planteringsrör.  Mer info här.

Barrot är precis vad det låter, är också större och används därmed oftast för hjälpplantering på hyggen där gräset konkurrerar. Barrot bör sättas med hjälp av hacka eller jordborr, tar mer än dubbelt så lång tid att sätta jämfört med täckrotsplantor. 

Conniflex är ett giftfritt skydd mot snytbagge, det är i princip endast trälim och sand blandat som täcker plantans stam och skyddar mot snytbagge. Mer info här.

För mer info finns det mycket att läsa på skogskunskap.se.

 

 

 

 

Plantor