Publicerat den | Nyheter.

Vår skogresa gick i år till Almnäs Bruk utanför Hjo, en större gård med anor från 1200 talet. Två resor arrangerades, den 3/10 och 10/10 och intresset var stort,  välfylld buss båda tillfällena.  Almnäs totala areal är 3 581 ha, varav skog 1 985 ha,  åker och beten 1031 ha och 250 ha övrig mark samt 315 ha vatten. Hela jordbruket är KRAV-certifierat och skogsbruket är certifierat enligt FSC®.

Vår ciceron under besöket var skogsförvaltare Per Hulmarker som guidade oss runt och berättade om skogsbruket på gården och där vi bl.a. besökte ett hybridaspbestånd samt ett bestånd med hybridlärk. Båda med mycket raka och fina stammar vilket kräver sin skötsel som Per berättade om. Efter skogsturen väntade lunch, intogs på Hökenås Golfklubb som ligger på Almnäs mark, en fin bana som kan vara värd att besöka om man gillar golf.

Efter lunch besökte vi osttillverkningen på gården som är en stor produkt där Tommy Larsson, från osttillverkningen, berättade hur det går till att tillverka ost av god kvalitet. Råvaran till ostarna kommer från gårdens egna mjölkkobestånd. Efter genomgång var det dags för provsmakning av två av deras goda ostar ”Wrångebäcksost” och ”Almnäs Tegel”. Den som vill läsa mer om Almnäs Bruk kan göra det  Här

Efter uppsittning i bussen gick resan hemåt med stopp i Hammar där vi stannade vid ett granbarkborre angripet parti.  Emil Hjerpe, Skogsstyrelsen, mötte upp och berättade om den allvarliga situationen, främst i de södra delarna av landet med de stora angreppen av granbarkborren. Han informerade om vad man som skogsägare kan göra för att bekämpa och minska vidare angrepp på skogen. Mer information om granbarkborren hittar du här Granbarkborre, Skogstyrelsen

Sammanfattningsvis en trevlig och givande dag med gårdstema som huvudpunkt!