Publicerat den | Nyheter.

Fortsatt stort behov av timmer och priserna är på en hög nivå. Låt oss ta en skogspromenad och se över ev åtgärder som finns i din skog. Timmerrika bestånd ger höga värden i höst. Slå en signal!