Publicerat den | Nyheter.

Bäste skogsägare!

Granbarkborreangreppen i Europa och Sverige har lett till ovanligt höga avverkningsnivåer. Det är ett stort utbud av grantimmer och den totala produktionen på svenska sågverk är nu uppe på 19 miljoner kubik i årstakt, vilket är den högsta nivån på 10 år.

En avmattning i konjunkturen med minskat bostadsbyggande har dragit ner priserna på sågade trävaror.Gran SKOGsamSKOGsam tall

Produktionen av marknadsmassa har ökat med cirka 13 procent. Det mesta av det har placerats på den kinesiska marknaden till betydligt reducerade priser.

Leif Gustavsson, Kumla har börjat på SKOGsam

Leif  har mångårig vana från virkesköp och rådgivning. Tidigare arbetsplatser har varit ASSI Råvara samt Moelven Skog. Leif kommer att på deltid jobba med administration samt i fält med gamla kontakter. Vi hälsar Leif välkommen till oss på SKOGsam.

Mera tall vid föryngring

För att få tall på de torrare markerna lämna 60-70 frötallar/ha. Markbered efter något år. Tallen ger bäst med frö cirka 3 år efter friställningen.
För att få stormfasta tallar fri-hugg tallen 10 år före slutavverkning!

5 smarta åtgärder för att skydda din skog

 • Välj rätt trädslag för din mark
 • Håll koll på granbarkborren
 • Röj och gallra i tid
 • Låt skadeinsekternas naturliga fiender hjälpa dig
 • Behåll inslag av löv i dina bestånd

Efterfrågan på korslimmat trä ökar

Tillverkarna säger att antalet förfrågningar ökar hela tiden. Branschen har insett att stomsystem av trä ger ett hållbart och effektivt byggande. Sortimentet är på väg att förändra byggmarknaden. Snabbare byggtid och halverad klimatpåverkan. Leverantörerna av KL trä ser ingen nergång på sortimentet utan efterfrågan ökar hela tiden. KL trä består av hyvlade brädor som limmas ihop till väggtjocklek. I dagsläget användes bara gran men på sikt finns det möjlighet att också använda tall säger producenterna.

EK ÄR ALLTID EFTERFRÅGAT

Ektimmer är ett sortiment som alltid har goda priser.
Sortimentet apteras mellan 2,0 – 3,2 m. Minsta toppdiameter är 18 cm.
Av eken blir det diamantstock(fanér) av den bästa kvalitén från 40 cm i topp.
Blockstock apteras från 30 cm i topp till bra priser. Längder mellan 2,6 – 2,9 m.

Ta kontakt med kontoret och Stig för utsyning och aptering!

Björk- och asptimmer efterfrågas.

 • Björktimmer av god kvalitét från 18 cm i topp. Längd 3,0 meter. Minst 50 stockar.
 • Tändsticksvirke asp: från 24 cm i topp. Längd 3,10 m. Småkvistar tillåtes.

Ligger du efter med röjning o gallring?

Det viktigaste på fastigheten är att röja o förstagallra i rätt tid. Anlita vårakunniga röjare o proffsiga gallringsentreprenörer!

Kom ihåg!

 • Kontrollera ev angrepp av barkborren!
 • Beställ plantor!
 • Grusa bilvägarna och vändplanerna!
 • Rensa vägkanter från sly o träd!
 • Underröj bestånd som ska gallras o slutavverkas!
 • Anmäl till Skogsstyrelsen avverkningar om minst 0,5 ha (vi hjälper till)
 • Sätt på vältlappar på alla vältor!
 • Snöploga o kör vägarna i bestånden när det är minusgrader för att få ner tjäle.

Du är välkommen att höra av dig till din personlige skogvaktare!
Ni hittar oss här