Publicerat den | Nyheter.

Klurigt värre! Rätt svar är understruket.

Vi håller på och rättar, vinnare kommer att meddelas inom kort. För mer info om hindersmässan, klicka här.

 1:Hindersmässan är en marknad med anor från 1300-talet, vad var det man huvudsakligen sålde då, som också gav upphov till marknaden?                     

1. Järn 

X. Virke

2. Boskap

 

Fråga 2. Ungefär hur stor grönkrona ska granen ha för att det ska vara dags att gallra?

1. 1/3 av granens längd

X. 1/2 -”-                                                              

2. 2/3 -”-                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Fråga 3. SKOGsam köper sortimentet Möbelkubb. Är det?

1. Klentimmer av björk

X. Klentimmer av tall   

2. Ekstockar

                                                                                                            

Fråga 4. Para ihop rätt mossa/lav med rätt namn. OBS ett namn hör inte ihop med något alternativ!

a. Fönsterlav  nr:   1

b. Björnmossa nr: 2

c. Husmossa  nr:   3

d. Vitmossa   nr:

 

Fråga 5. Av vilket trädslag gör man tändstickor?

1. Ask

x. Asp

2. Gran

 

Fråga 6. SKOGSAM-VED, vad är det?

1. Barrmassaved som tål obegränsat med skogsröta, nyare torrgran får ingå.

X. Endast 3 meters asp

2. Virke för framställning av trägolv.

 

Fråga 7. Hur stora rotben får en timmerstock gran som mest ha?

1. Max 15 cm över mantelytan.

X. Max 20 cm över mantelytan

2. Max 10 cm över mantelytan

 

Fråga 8. Utslagsfråga, hur långt var snöret? Jo det var 634 cm långt.