Publicerat den | Nyheter.

Företaget har sin grund från år 1935 och är ett av de äldre på den svenska virkesmarkanden.Den långsiktiga inriktningen gäller fortfarnde och vi emotser en positiv framtid. Under år 2010 kommer vi att fira jubiléet på olika vis som vi återkommer till.
SKOGsam (1935-2010)ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla våra trogna skogsägar-leverantörer.