Äldre björkbestånd.

Publicerat den | Nyheter.

SKOGsam har under april och maj haft två stycken skogsdagar tillsammans med skogsstyrelsen på temat ”Skogsbruk i ett förändrat klimat”. En av träffarna hölls i Nora och en i Brevens bruk. Vi tackar alla som kom!

 

Bilder från Nora.

 

Bilder från Brevens bruk.

I Brevens har de p g a flera faktorer satsat på björkskogar på en del av arealen. Det finns flera fördelar, står bättre emot storm (undersökningar efter Gudrun visar att granskogar innehållande ca 15 % björk klarade stormen avsevärt bättre), mindre röta, bättre markpåverkan, kortare omloppstid och på så vis mer flexibilitet m m. Det finns förståss nackdelar också, björken kräver mer skötsel och det är av stor vikt att gallring och röjning inte görs för sent.