Skogsbruk i ett förändrat klimat

Publicerat av & under Nyheter.

Äldre björkbestånd.

SKOGsam har under april och maj haft två stycken skogsdagar tillsammans med skogsstyrelsen på temat ”Skogsbruk i ett förändrat klimat”. En av träffarna hölls i Nora och en i Brevens bruk. Vi tackar alla som kom!   Bilder från Nora.   Bilder från Brevens bruk. I Brevens har de p g a flera faktorer satsat… Läs mer »