Hugg grantimmer i rätt längd!

Publicerat av & under Nyheter.

Grantimmer hugges i 4 längder: 37 dm, 43 dm, 49 dm, 55 dm. Minsta diameter i topp under bark är 14 cm. Kvalitét rakt, friskt och sågbart. Ring kontoret för ytterligare information tel. 0582-200 01!

SKOGsam 75 år på markanden

Publicerat av & under Nyheter.

Företaget har sin grund från år 1935 och är ett av de äldre på den svenska virkesmarkanden.Den långsiktiga inriktningen gäller fortfarnde och vi emotser en positiv framtid. Under år 2010 kommer vi att fira jubiléet på olika vis som vi återkommer till. SKOGsam (1935-2010)ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla våra trogna skogsägar-leverantörer.