Behöver du plantor till våren 2014

| Nyheter.

Täckrot

Barrot 20-40. Passande bördiga marker och hjälpplantering. Täckrot gran 15-30. Passar markberedda områden och normalgoda marker. Hybridlärk: Passar marker med rörligt vatten. Välkommen med beställning redan nu.

Stort behov av timmer

| Nyheter.

Fortsatt stort behov av timmer och priserna är på en hög nivå. Låt oss ta en skogspromenad och se över ev åtgärder som finns i din skog. Timmerrika bestånd ger höga värden i höst. Slå en signal!

Tändsticksvirke av asp

| Nyheter.

Längd 31 dm. Enstaka kvistar tillåtes. Svag enkelböj accepteras. Minsta volym 10 m3fub. Dim 22 cm i topp gäller Närke, Sörmland dim 26 cm gäller Västmanland och norr över. Pris aug-oktober 440 kr/fub. Nov-april 400:-

Distrikt Bergslagen

| Nyheter.

För den skogliga delen i området svarar Tage Danielsson och Johan Andersson som tar hand om din skog.

Björktimmer sista leveransdag 30 april

| Nyheter.

Det är dags att anmäla ditt björktimmer nu. Målet är att få det till sågen innan sommarvärmen orsakar lagringsskador. Ring SKOGsams kontor och beställ vältlappar på tel. 0582- 200 01.

Hugg grantimmer i rätt längd!

| Nyheter.

Grantimmer hugges i 4 längder: 37 dm, 43 dm, 49 dm, 55 dm. Minsta diameter i topp under bark är 14 cm. Kvalitét rakt, friskt och sågbart. Ring kontoret för ytterligare information tel. 0582-200 01!

SKOGsam 75 år på markanden

| Nyheter.

Företaget har sin grund från år 1935 och är ett av de äldre på den svenska virkesmarkanden.Den långsiktiga inriktningen gäller fortfarnde och vi emotser en positiv framtid. Under år 2010 kommer vi att fira jubiléet på olika vis som vi återkommer till. SKOGsam (1935-2010)ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla våra trogna skogsägar-leverantörer.